Find Allergan-klinik – Betingelser og vilkår for anvendelse.

1. GENERELT:

Læs og gennemgå disse betingelser og vilkår for anvendelse omhyggeligt, før du åbner eller anvender søgefunktionen. Når du åbner eller anvender webstedet, anerkender du, at du har læst, forstået og accepteret disse betingelser og vilkår for anvendelse.

Søgefunktionen er en webbaseret tjeneste, som ejes og styres af Allergan (inklusive associerede virksomheder), og som du kan bruge til at søge efter og kontakte den nærmeste klinik ("søgefunktionen").

Allergans formål med denne tjenesteydelse er udelukkende at gøre det lettere for dig at finde klinikker af en passende medicinsk standard og dermed understøtte behovet for præcise, afbalancerede og uafhængige oplysninger og konsultationer om muligheder inden for ansigtsbehandling.

Du forstår, at søgefunktionen viser klinikker, som Allergan har verificeret som Allergan-kunder. Det betyder, at Allergan har kontrolleret de individuelle lægers og/eller klinikkers licenser. Der stilles ikke krav om, at alle klinikker på listen skal købe Allergans produkter. Det er helt gratis at blive optaget i søgefunktionen, og den enkelte læge og/eller klinik skal give sit samtykke og acceptere at få sine oplysninger vist i søgefunktionen.

Det er gratis for dig at bruge søgefunktionen. Den enkelte læge og/eller klinik i søgefunktionen betaler ikke Allergan noget gebyr for denne tjenesteydelse.
Søgefunktionen er ikke en del af et partnerskab eller et fælles markedsførings- eller salgsfremstød mellem Allergan og den enkelte læge og/eller klinik.
Oplysningerne i søgefunktionen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe et produkt eller en tjenesteydelse, som leveres af Allergan eller af Allergans kunder eller tredjepartsklinikker, der anvender Allergans produkter.

2. ANVENDELSE:

Søgefunktionen skal bruges i overensstemmelse med alle gældende love, regler og forskrifter. Hvis du overtræder nogen af begrænsningerne i disse vilkår og betingelser, accepterer du at godtgøre Allergan for alle tab, omkostninger eller skader, herunder rimelige advokatomkostninger, som Allergan afholder i forbindelse med eller som følge af en sådan misligholdelse.

3. BEGRÆNSNING AF GARANTIER:

Du accepterer, at søgefunktionen leveres, som den "er og forefindes". Allergan begrænser alle garantier med hensyn til, om søgefunktionen har en tilfredsstillende kvalitet, er brugsegnet og fri for computervirusser og ikke overtræder tredjepartsrettigheder til det, der er fuldt ud tilladt i henhold til gældende love og forskrifter.

Du forstår og accepterer, at Allergan ved at vise individuelle læger og/eller klinikker (herunder deres personale) og/eller ved at offentliggøre oplysninger, der henviser til sådanne individuelle læger eller klinikker, ikke godkender, attesterer, vurderer, fremmer, støtter eller på anden vis anbefaler, at du konsulterer sådanne læger eller klinikker eller gør brug af deres tjenesteydelser, og Allergan anerkender og antyder ikke, at nogen af disse individuelle læger eller klinikker er kvalificerede, egnede og uddannede til at yde dig den behandling eller give dig det resultat, du forventede.

Allergan anbefaler udelukkende, at du drøfter din interesse i æstetisk injektionsbehandling i ansigtet med kvalificerede fagfolk, og at du sørger for at indsamle tilstrækkelige og tilfredsstillende oplysninger, inden du træffes en beslutning om din behandling.

4. RISIKO:

Hele risikoen forbundet med anvendelsen af søgefunktionen ligger hos dig. Alle oplysninger og/eller andet indhold, som du åbner og anvender i søgefunktionen, er helt dit eget ansvar, og du bærer hele ansvaret for eventuelle omkostninger, skader, tab eller krav, som du muligvis oplever på grund af din anvendelse af søgefunktionen.

5. ANSVAR:

Du forstår, at Allergan er afhængig af de erklæringer, som tredjepartsklinikker og/eller individuelt sundhedspersonale giver, med hensyn til nøjagtigheden af oplysningerne i søgefunktionen. Allergan fraskriver sig derfor ethvert ansvar med hensyn til sådanne oplysningers nøjagtighed og pålidelighed, og du hæfter således for alle direkte eller indirekte, særlige eller tilfældige tab eller følgetab af fortjeneste, indtjening, kontrakter eller goodwill som følge af eventuelle fejl eller mangler i de oplysninger, som tilvejebringes af søgefunktionen.

6. ANSVARSFRASKRIVELSE:

Allergan er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte, særlige eller tilfældige tab eller følgetab af fortjeneste, indtjening, kontrakter eller goodwill som følge af webstedets tilgængelighed eller afbrydelse eller som følge af driftsstop, computernedbrud, computervirusser, mistede data eller på anden vis som følge af anvendelsen af dette websted. Allergan fraskriver sig med støtte fra den gældende lovgivning ethvert ansvar for fejl eller mangler i oplysninger, materialer eller funktioner i søgefunktionen og ethvert ansvar for uagtsomhed. Der er intet i disse vilkår og betingelser, hvorved vi kan fraskrive os vores ansvar for død eller personskade som følge af Allergans uagtsomhed eller svigagtige vildledning.

7. FJERNELSE AF MATERIALE I SØGEFUNKTIONEN:

Selv om Allergan ikke påtager sig noget ansvar for at overvåge eller redigere det materiale, som offentliggøres i søgefunktionen, forbeholder Allergan sig ret til, såfremt Allergan bliver opmærksom på upassende indhold eller materiale, efter eget skøn at træffe passende foranstaltninger for at redigere eller om nødvendigt fjerne sådant indhold.

8. OPHAVSRET:

Ophavsretten til materiale og/eller indhold i søgefunktionen ejes af eller er givet i licens til Allergan og beskyttet af lovgivningen om ophavsret i Irland, internationale ophavsretlige traktater og andre gældende love om ophavsret og intellektuel ejendomsret.

9. VAREMÆRKER:

Alle produktnavne, logoer og tjenesteydelser, der vises på webstedet med ® eller ™ eller med en anden skrifttype end den omgivende tekst, er varemærker tilhørende eller givet i licens til Allergan eller vores associerede virksomheder, medmindre det fremgår, at de tilhører en anden enhed. Det er forbudt at bruge disse varemærker, medmindre det er specifikt tilladt i henhold til disse vilkår og betingelser eller ved særlig skriftlig tilladelse fra Allergan, eller med henblik på at identificere Allergans produkter og tjenesteydelser. Såfremt et varemærke, som ikke tilhører Allergan, vises på vores websted, betyder det ikke, at ejeren har givet licens dertil. Ingen krænkelse af varemærker er tilsigtet, og det antydes ikke, at ejeren af varemærket godkender Allergans produkter eller tjenesteydelser. Ligeledes betyder Allergans visning af varemærket ikke, at Allergan godkender varemærkets ejer, websted eller produkter og/eller tjenesteydelser.

10. PRIVATLIV:

Allergan overholder persondataforordningen (GDPR) og enhver anden gældende lovgivning om databeskyttelse, og alle personoplysninger, som frivilligt stilles til Allergans rådighed via søgefunktionen, behandles i overensstemmelse med Allergans privatlivspolitik. Du skal ikke give Allergan personoplysninger for at kunne bruge søgefunktionen, men vi anbefaler, at du gennemgår privatlivserklæringen vedrørende Allergans websted, hvor søgefunktionen indgår.

11. OPSIGELSE:

Din adgang til og brug af søgefunktionen kan til enhver tid og af hvilken som helst grund ændres, begrænses eller opsiges af Allergan ved meddelelse med øjeblikkelig virkning.

12. VILKÅRENES UAFHÆNGIGHED:

Hvis nogen del af disse vilkår og betingelser for anvendelse af nogen som helst grund erklæres ugyldige ved en kompetent domstol, påvirker dette ikke gyldigheden af de resterende vilkår og betingelser. Enhver sådan resterende del vil fortsat have fuld gyldighed, på samme måde som hvis den ugyldige del af vilkårene og betingelserne var blevet fjernet.

13. ÆNDRINGER:

Allergan forbeholder sig ret til til enhver tid og uden forudgående varsel at ændre søgefunktionen og vilkårene og betingelserne for dens anvendelse. Når du åbner og anvender søgefunktionen, vil du automatisk blive bundet af sådanne ændringer og bør derfor jævnligt besøge denne side for at gennemgå de aktuelle vilkår og betingelser.

14. LOVVALG OG VÆRNETING:

Søgefunktionen drives i henhold til Irlands lovgivning og forskrifter. Du accepterer, at de irske domstole har kompetence i enhver tvist eller ethvert krav i forbindelse med din anvendelse af dette websted. Webstedet er beregnet til brug af indbyggere i [Danmark], men det kan tilgås af brugere uden for dette land.